Aktualności

ROK 2018

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
Święto Zmarłych
Pamiętajmy o zmarłych druhach... W czwartek 1 listopada 2018 r. obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych. Przez cały miesiąc listopad w sposób szczególny wzmiankujemy naszych bliskich, których już nie ma wśród nas. Wspominamy naszych kolegów, zmarłych strażaków, którzy związani byli z naszą papowską jednostką, a w sposób szczególny naszych dwóch kolegów, którzy w tym roku opuścili nasze szeregi: śp. dh Jerzego Piskorskiego (zm. 31.03.2018) oraz śp. dh Mieczysława Rozwadowskiego (zm. 05.10.2018).
"Krew dla Niepodległej"
VI Akcja Krwiodawstwa
Akcja krwiodawstwa w Papowie Biskupim W niedzielę 28 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim odbyła się VI akcja honorowego krwiodawstwa, którą zorganizował zarząd OSP Papowo Biskupie. Otwarty pobór krwi przeprowadziła ekipa medyczna z RCKiK w Bydgoszczy. Zebrana krew przeznaczona zostanie dla pacjentów Centrum Onkologii im. F.Łukaszczyka w Bydgoszczy. Akcji krwiodawstwa przyświecało hasło "Krew dla Niepodległej" ponieważ chcieliśmy ten symboliczny sposób "przelać krew za Ojczyznę" i uczcić jubileuszową rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Do tej szlachetnej akcji przystąpiło 31 osób. Krew oddało 29 osób (w tym 6 zrobiło to po raz pierwszy).
Łącznie udało się nam zebrać 13,05L krwi.
Akcje poboru krwi w Papowie odbywają się w ramach ogólnopolskiego programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew", którego organizatorami są: PCK, PSP oraz Związek OSP RP. Celem tego programu jest aktywne propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz stworzenie mieszkańcom warunków do systematycznego oddawania krwi. W bieżącym roku jest to już XIII edycja. Zobacz też [1] [2].
Zakończenie szkolenia OSP
Nowi ratownicy We wtorek 23 października 2018 r. zakończyło się podstawowe szkolenie strażaków OSP z terenu powiatu chełmińskiego. Kurs przeprowadziła Komenda Powiatowa PSP w Chełmnie. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków-ochotników do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych, kierowania ruchem drogowym w trakcie zdarzeń, prowadzenia łączności w sieci UKF oraz w trakcie powodzi. Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 27 ochotników. Z naszej jednostki uprawnienia uzyskali: Rafał Kurzeja oraz Dawid Adamczyk. Warto wspomnieć, że w ramach szkolenia nasi koledzy test w komorze dymowej odbyli w Ośrodku Szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu w sobotę 22 września 2018 r. Zobacz też tutaj.
Kondolencje
Kondolencje Druhom Józefowi Pawskiemu (OSP Papowo Biskupie) oraz Tomaszowi Pawskiemu (OSP Firlus), wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci ojca.
druhowie OSP Papowo Biskupie

Pogrzeb śp. Ryszarda Pawskiego odbył się w czwartek 18 października 2018 r. na miejscowym cmentarzu parafialnym. Uczestniczyła w nim kilkuosobowa delegacja za naszej jednostki.

Ostatnie pożegnanie
dh Mieczysław Rozwadowski (1960-2018)
Pogrzeb śp. dh Mieczysława Rozwadowskiego We wtorek 9 października 2016 r. pożegnaliśmy naszego kolegę druha Mieczysława Rozwadowskiego (1960-2018), który odszedł na wieczną służbę. Był wieloletnim kierowcą-konserwatorem w OSP Papowo Biskupie. Piastował również funkcję członka Zarządu OSP w funkcji Gospodarza w latach 2001-2016. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyło dwudziestu druhowów z Papowa Biskupiego, Dubielna i Firlusa wraz z pocztami sztandarowymi. Była też trzyosobowa delegacja z Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w składzie: st. bryg. Janusz Pietrak, bryg. Jakub Grzywacz oraz kpt. Paweł Sum. W imieniu braci strażackiej mowę pożegnalną nad mogiłą zmarłego odczytał Komendant Gminny dh Andrzej Karbownik. Zmarły druh Mieczysław za wybitną działalność na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz niesienie pomocy potrzebującym odznaczony był Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" oraz odznaką "Strażak Wzorowy".
XII Spotkanie Weteranów Pożarnictwa Powiatu Chełmińskiego
straż W czwartek 4 października 2018 r. w świetlicy remizy OSP w Grzybnie odbył się XII Zjazd Weteranów Pożarnictwa Powiatu Chełmińskiego. Celem tych corocznych spotkań zapoczątkowanych w 2007 r. jest integracja środowiska starszych, zasłużonych strażaków - ochotników, którzy przez wiele lat aktywnie uczestniczyli w działalności macierzystych jednostek OSP. Gościem honorowym spotkania był marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Gospodarzami tegorocznego spotkania byli: Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Chełmnie, Wójt Gminy Unisław, Zarząd Gminny ZOSP RP w Unisławiu. Obecni na spotkaniu seniorzy otrzymali drobne upominki. Naszą jednostkę reprezentowali druhowie: Z.Zdziebłowski oraz C.Ziółkowski.
XXV Ogólnopolski Konkurs Kronik
XXV OKK W dniach 28-30 września w Warszawie odbyło się spotkanie laureatów konkursów historycznych organizowanych przez Związek OSP RP. Ponad stu autorów kronik, monografii OSP oraz prac badawczych dotyczących historii pożarnictwa z całej Polski uczestniczyli w bogatym trzydniowym programie. Zwiedzali Cytadelę Warszawską, Centrum Olimpijskie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Chomiczówkę, bazylikę katedralną św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Na cmentarzach: Powązkowskim oraz Wojskowym na Powązkach składane zostały kwiaty na grobach: Bolesława Chomicza, Józefa Tuliszkowskiego, obelisku poległych za Ojczyznę - Strażackiego Ruchu Oporu "Skała" czy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej. Istotnym elementem spotkania były warsztaty, w których uczestniczyli również kronikarze z województwa mazowieckiego. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, w jaki sposób należy prowadzić izby tradycji i muzea pożarnicze oraz poznać tajniki wzorowego prowadzenia kronik.
XXV OKK W niedzielnym uroczystym podsumowaniu wziął udział Prezes Zarządu Głównego OSP RP Waldemar Pawlak, który wygłosił krótkie przemówienie i dokonywał pamiątkowych wpisów do kronik. Nagrodzonym i wyróżnionym laureatom kronik, wszystkim autorom opracowań historycznych wręczał dyplomy uczestnictwa oraz nagrody książkowe.
W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wszyscy przedstawiciele OSP i muzeów otrzymali pamiątkowe medale. Zobacz też tutaj.
Manewry medyczne w Chełmnie
straż W piątek 28 września 2018 r. druhowie w składzie: D.Adamczyk, M.Błaszczak, A.Karbownik, M.Kordowski oraz R.Kurzeja wzięli udział w manewrach medycznych, których organizatorem była Komenda Powiatowa PSP w Chełmnie.
Fundusz sprawiedliwości MSWiA
Fundusz sprawiedliwości MSWiA W piątek 7 września 2018 r. w Urzędzie Gminy w Papowie Biskupim odbyło się przekazanie sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy. Dotacja na nowe wyposażenie pochodziła ze środków Funduszu Sprawiedliwości MSWiA - wsparcie dla OSP. Nasza jednostka wzbogaciła się o sześć wytrzymałych, przenośnych latarek ładowalnych Survivor. Przekazania zakupionego sprzętu jednostkom OSP dokonał Wójt Gminy Papowo Biskupie Andrzej Zieliński. Zobacz też [1] [2].
Porządkowanie szafek ubraniowych
Porządkowanie nomexów W sobotę 18 sierpnia 2018 r. z inicjatywy dh D.Bojarskiego odbyło się w remizie komisyjne porządkowanie ubrań roboczych. Została uregulowana sprawa niekopletnych ubrań ochronnych. Wyznaczone i onaczone zostały wnęki w szafkach dla konkretnych druhów biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Sporządzono listę brakujących elementów wyposażenia w celu ich uzupełnienia.
Reorganizacja systemu powiadamiania
straż W środę 1 sierpnia 2018 r. został poprawiony system szybkiego i skutecznego alarmowania jednostki OSP na syrenę oraz strażaków na przywoławcze i powiadamianie na indywidualne telefony komórkowe ochotników.
Festyn rodzinny
Festyn rodzinny W niedzielę 23 czerwca 2018 r. na boisku sportowym odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez wójta gminy Papowo Biskupie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim. Jedną z atrakcji były pokazy strażackie prezentowane przez OSP Firlus, OSP Papowo Biskupie oraz PSP Chełmno. Z naszej jednostki brali udział druhowie: A.Karbownik ... Zobacz też [1] [2].
Charytatywny Kiermasz Rodzinny
Kiermasz rodzinny W piątek 15 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Zegartowicach odbył się I Charytatywny Kiermasz Rodzinny. Oprócz wystepów artystycznych uczniów miejscowej szkoły rozegrany został minimecz piłarski gdzie synowie rywalizowali z ojcami a także pokaz tańca zumby. Głównym punktem progamu była licytacja przedmiotów i sprzedaż losów. Sporo emocji dzieciom dostarczyli papowscy druhowie angażując do zabawnych zmagań. Oczywiście nie mogło zabraknąć wody. W wydarzeniu wzięli udział: D.Adamski, S.Gburczyk, A.Karbownik, R.Kurzeja oraz B.Wajda. Zobacz też tutaj.
Test w komorze dymowej
Test w komorze dymowej W poniedziałek 4 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu dwóch papowskich druhów: Sylwester Gburczyk i Bartosz Wajda przystąpili do okresowych ćwiczeń w komorze dymowej. Zakończyli je z wynikiem pozytywnym. Test sprawnościowy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i w ubraniu specjalnym składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap wydolnościowo-zmęczeniowy polegał na przejściu ergometru taśmowego, ergometru ramion, ergometru rowerowego oraz drabiny bez końca. Drugi etap gdzie obowiązuje pełne umundurowanie specjalne, aparat powietrzny, maska, hełm, rękawice ochronne, sygnalizator bezruchu polegał na przebyciu ścieżki treningowej.
Celem testów i ćwiczeń doskonalących w komorze dymowej jest sprawdzenie odporności strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. W czasie testów i ćwiczeń doskonalących sprawdza się orientację, zdolność do przemieszczania w warunkach zadymienia i ograniczonej przestrzeni. Ratownik w aparacie oddechowym pokonuje różne przeszkody w warunkach podwyższonej temperatury, hałasu oraz efektów świetlnych. Ćwiczenia w komorze maja na celu wyrobienie, sprawdzenie oraz doskonalenie u ćwiczącego umiejętności i nawyków w zakresie techniki pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniu ochronnym przy dużym obciążeniu psychofizycznym.
V Akcja Krwiodawstwa
Akcja krwiodawstwa w Papowie Biskupim W niedzielę 3 czerwca 2018 r. odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa, którą już po raz piąty zorganizował Zarząd OSP Papowo Biskupie. Pobór krwi w specjalnym ambulansie przeprowadziła ekipa medyczna z RCKiK w Bydgoszczy. Krew zbierana była dla 2-letniego Karolka Żaka z Grzywny w gminie Chełmża. Do tej szlachetnej akcji przystąpiło 28 chętnych osób. Krew oddały 23 osoby (w tym 8 osób zrobiło to po raz pierwszy).
Łącznie udało nam się zebrać 10,35L krwi.
Akcje poboru krwi w Papowie odbywają się w ramach ogólnopolskiego programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew", którego organizatorami są: PCK, PSP oraz Związek OSP RP. Celem tego programu jest aktywne propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz stworzenie mieszkańcom warunków do systematycznego oddawania krwi. W bieżącym roku jest to już XIII edycja. Zobacz też tutaj.
Boże Ciało
Boże Ciało 2018 W czwartek 31 maja 2018 r. druhowie wzięli udział w procesji Bożego Ciała. Asystowali przy noszeniu baldachimu, pełnili wartę honorową przy krzyżu, przy którym urządony był jeden z ołtarzy. Ołtarz przy krzyżu przystrojony rekwizytami strażackimi przygotowywany jest od wielu lat przez papowskich druhów. Baldachim nieśli: D.Bojarski, L.Grabowski, M.Modrzyński, A.Podlaszewski oraz po cywilnemu B.Wajda. Wartę honorową przy krzyżu pełnili: S.Gburczyk, Z.Gburczyk, K.Horonziak, A.Karbownik, D.Szpankiewicz, C.Ziółkowski wspomaganych przez druhów z OSP Firlus w składzie: M.Świąder, R.Wolski oraz J.Siuda.
Ćwiczenia bojowe w Grudziądzu
Ćwiczenia w lesie rudnickim W środę 23 maja 2018 r. na terenach lasów komunalnych odbyły się ćwiczenia jednostek Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu oraz jednostek OSP KSRG wchodzących w skład Kompanii Odwodowej powiatów grudziądzkiego i chełmińskiego. Działania odbyły się pod hasłem "Działania ratowniczo-gaśnicze na terenie leśnym - podawanie wody na duże odległości”. Z naszej jednostki wzięli udział: M.Błaszczak, T.Jaśniewski, A.Karbownik, M.Modrzyński orz B.Wajda, Zobacz też [1] [2].
Powiatowy Dzień Strażaka
Sztandar dla PSP Chełmno
90-lecie OSP Rybieniec W piątek 18 maja 2018 r. na chełmińskim Rynku odbyły się uroczystości Dnia Strażaka. W trakcie uroczystości poświęcono i nadano sztandar jednostce PSP Chełmno. W obchodach uczestniczyła dwusobowa delegacja z naszej jednostki w składzie: A.Karbownik oraz B.Wajda. Zobacz też [1] [2].
90-lecie OSP Rybieniec
90-lecie OSP Rybieniec W piątek 5 maja 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Rybieńcu obchodziła 90-lecie działalności. W trakcie uroczystości poświęcono i nadano jednostce sztandar. W obchodach uczestniczyła trzyosobowa delegacja z naszej jednostki w składzie: A.Karbownik, M.Modrzyński oraz A.Podlaszewski.
Gminny Dzień Strażaka
90-lecie OSP Papowo Biskupie
Dzień Strażaka 2018 W sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Papowie Biskupim odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Tradycyjnie rozpoczął je głos syreny o godz. 16.00. Druhowie w towarzystwie pocztów sztandarowych z OSP Dubielno oraz OSP Papowo Biskupie odwiedzili miejscowy cmentarz gdzie na mogiłach zmarłych kolegów z OSP Papowo Biskupie zostały złożone znicze. W miejscowym kościele parafialnym mszę św. w intencji strażaków odprawił proboszcz ks. kan. Stanisław Szuca przy asyście druhów. Po zakończeniu eucharystii na placu przed Gminnym Ośrodku Kultury w trakcie oficjalnej częsci uroczystości zasłużonym druhom wręczono odznaczenia. Z naszej jednostki Złotymi Medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa" uhonorowano dh Macieja Modrzyńskiego oraz dh Andrzeja Podlaszewskiego. Aktu dekoracji dokonał wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Chełmnie dh Andrzej Karbownik. W trakcie poczęstunku podczas nieoficjalnej części uroczystości miłym akcentem był okolicznościowy tort przygotowany na okoliczność 90-lecia działalności jednostki OSP w Papowie Biskupim. Zobacz też [1] [2].
Strażak Kujaw i Pomorza 2018
Strażak Kujaw i Pomorza W piątek 20 kwietnia 2018 r. zakończyło się głosowanie na etapie powiatowym w plebiscycie "Strażak Roku Kujaw i Pomorza 2018" organizowanym przez "Gazetę Pomorską" w kategorii jednostek OSP. Nasza jednostka zajęła III miejsce otrzymując 24 głosy. Zwycięzcą etapu powiatowego została OSP Podwiesk (87 głosów) przed OSP Kijewo Królewskie (51 głosów). Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy poparcia dla naszej jednostki. Zobacz też tutaj.
Szkolenie BHP
szkolenie BHP W piątek 6 kwietnia 2018 r. w remizie OSP w Papowie Biskupim o godz. 19.00 odbyło się coroczne szkolenie z zakresu przepisów BHP dla druhów z terenu gminy Papowo Biskupie. Warsztaty przeprowadził mł. bryg. w st. spocz. Hieronim Saran z ośrodka szkoleniowego Campus z Chełmna. W instruktarzu wzięło udział około 30 ochotników z jednostek OSP z Dubielna, Firlusa oraz Papowa Biskupiego.
Ostatnie pożegnanie
dh Jerzy Piskorski (1943-2018)
Pogrzeb śp. dh Jerzego Piskorskiego W czwartek 5 kwietnia 2018 r. pożegnaliśmy naszego kolegę druha Jerzego Piskorskiego (1943-2018), który odszedł na wieczną służbę. Do OSP wstąpił w 1974 r. Za pracę na rzecz OSP odznaczony został Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa", odznaką "Za Zasługi we Współzawodnictwie Przeciwpożarowym", odznaką "Strażak Wzorowy" oraz odznaką "Za Wysługę Lat" 40.
Warta honorowa przy grobie Pańskim
warta honorowa przy grobie Pańskim W Wielką Sobotę 31 marca 2018 r. w kościele parafialnym w Papowie Biskupim, w godz. 8.00-19.00 druhowie z papowskiej jednostki wspomagani ochotnikami z Firlusa pełnili wartę honorową przy grobie Pańskim. Podobnie było w Niedzielę Wielkanocną przed mszą rezurekcyjną.
IV Akcja Krwiodawstwa
Akcja krwiodawstwa w Papowie Biskupim W niedzielę 18 marca 2018 r. odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa, którą już po raz czwarty zorganizował Zarząd OSP Papowo Biskupie. Pobór krwi w Gminnym Ośrodku Kultury przeprowadziła ekipa medyczna z RCKiK w Bydgoszczy. Krew zbierana była dla Pana Adama Brożyny ze Świerczyn w gminie Łysomice. Zarejestrowało się 31 chętnych osób. Krew oddało 21 osób (w tym 4 osoby po raz pierwszy).
Łącznie udało nam się zebrać 9,45L krwi.
Akcje poboru krwi w Papowie odbywają się w ramach ogólnopolskiego programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew", którego organizatorami są: PCK, PSP oraz Związek OSP RP. Celem tego programu jest aktywne propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz stworzenie mieszkańcom warunków do systematycznego oddawania krwi. W bieżącym roku jest to już XIII edycja. Zobacz też [1] [2].
Bepieczne ferie
Bezpieczne ferie W poniedziałek 19 lutego 2018 r. w ramach społecznej kampanii MSWiA oraz Komendy Głównej PSP "Bepieczne ferie" przeprowadzony został nad jeziorem papowskim pokaz szkoleniowy dla dzieci związany z ratownictwem wodnym. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie oraz miejscowi druhowie zaprezentowali sprzęt ratowniczy oraz pogadankę na temat bezpieczeństwa korzystania z zamarzniętych wód. Uczestniczącym w pokazie dzieciom zostały przedstawione działania związane z pierwszą pomocą po załamaniu się lodu oraz metody postępowania z osobami wychłodzonymi. Odbyła się również symulacja ratowania osoby, pod którą załamał się lód. Spośród osób, które zostały o tym poinformowne w pokazie uczestniczyli: A.Karbownik, J.Pawski oraz D.Szpankiewicz.
Karnawałowa zabawa strażacka
Karnawałowa zabawa strażacka W sobotę 10 lutego 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim odbyła się doroczna karnawałowa zabawa strażacka dla druhów z terenu gminy i ich partnerek. Oprawę muzyczną zapewnił duet wokalny "Beata & Tomek" z Lipna. W zabawie, która rozpoczęła się o godz. 20.00 uczestniczyło ok. 80 osób.
"Ognisty Ratownik - Gorąca Krew" 2017 - podsumowanie XII edycji
Ognisty Ratownik - Gorąca Krew Jednostka OSP w Papowie Biskupim zajęła II miejsce w kujawsko-pomorskim etapie okręgowym w kategorii jednostek OSP w XII edycji programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew" w roku 2017. Organizatorami tego ogólnopolskiego programu są: PCK, PSP oraz ZOSP RP. Na ten sukces złożył się aktywny udział dziesięcioro papowskich druhów, którzy indywidualnie oddali 11,7L krwi a także 15,3L krwi pobranej od pozostałych osób podczas dwóch otwartych akcji krwiodawstwa, która odbyły się w Papowie Biskupim (26 marca i 1 października). Łącznie w 2017 r. zebraliśmy 27,0L krwi.
Wielka Orkiesta Świątecznej Pomocy
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy W niedzielę 14 stycznia 2018 r. w ramach XXVI. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy papowscy druhowie zorganizowali zainteresowanym pokaz udzielania pierwszej pomocy. Zaś dla najmłodszych atrakcję w postaci przejażdżek wozem strażackim. Zobacz też tutaj.
Walne Zebranie Sprawozdawcze
Walne Zebranie Sprawozdawcze W sobotę 13 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 w remizie OSP w Papowie Biskupim odbyło się się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chełmnie bryg. Janusz Pietrak, Prezez Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Chełmnie dh Sławomir Stachewicz, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP wójt gminy Papowo Biskupie dh Andrzej Zieliński. Spotkanie rozpoczęło się odsłuchaniem hymnu ZOSP RP. Komendant Gminny dh Andrzej Karbownik odczytał sprawozdanie roczne z działalności papowskiej jednostki w roku 2017. Najaktywniejszym 10 druhom biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wręczył pamiątkowe tłoczone kalendarze.
OSP Papowo Biskupie, 86-221 Papowo Biskupie 94, woj. kujawsko-pomorskie
© 2011-2018 by . Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2018 r.
stat4u Odwiedzin: Wyświetleń: Gości online:
Zalecana rozdzielczość: 1024x768