Kronika 2018

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
Kalendarium
Pożar obory w Papowie Biskupim
Pożar obory We wtorek 18 grudnia 2018 r. o godz. 8.50 w Papowie Biskupim w budynku gospodarczym wybuchł pożar. Ogniem ogarnął cały budynek inwentarski, który był połączony z budynkiem mieszkalnym. Ze względu na duże zadymienie jedna osoba została ewakuowana. Z płonącego budynku zostały wyprowadzone też 23 sztuki trzody oraz 3 konie. Sam budynek mieszkalny nie był zagrożony. Na miejsce zadysponowano łącznie 21 zastępów straży pożarnej z całego powiatu. Na miejscu okazało się, że są problemy z zaopatrywaniem wody z uwagi na niesprawne hydranty. Strażacy w wodę zaopatrywali się z okolicznego zbiornika przeciwpożarowego. Nikt nie został poszkodowany. Z naszej jednostki w akcji gaśniczej wzięły udział obydwa wozy bojowe.
Utwardzenie placu przy remizie
Remont placu przy remizie W piątek 7 grudnia 2018 r. zostały zakończone prace budowlane związane z wyłożeniem kostki betonowej przed papowską remizą. Projekt o szacunkowej wartości nieprzekraczającej 30.000 Euro w całości był sfinansowany przez Urząd Gminy w otwartym przetargu pt. "Wykonanie utwardzenia placu przy remizie OSP w Papowie Biskupim". Utwardzony został plac o powierzchni ok. 500m2.
Narodowe Święto Niepodległości
100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę
Narodowe Święto Niepodległości W niedzielę 11 listopada 2018 r. w Papowie Biskupim odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Miały one w tym roku szczególnie wyjątkowy charakter jakiego dotąd nie było w naszej gminie, a to ze względu na przypadający jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystości wzięli udział: żołnierze z kompanii honorowej 3 Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego im. gen. Karola Sierakowskiego w Chełmnie wraz z pocztem sztandarowym, Powiatowa i Miejska Orkiestra Dęta z Chełmży, miejscowe władze gminy, strażackie poczty sztandarowe z OSP Dubielno i OSP Papowo Biskupie, szkolne poczty sztandarowe z SP Dubielno, SP Papowo Biskupie i SP Zegartowice oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.
Narodowe Święto Niepodległości Uroczystości rozpoczął przemarsz spod papowskiej remizy do miejscowego kościoła parafialnego gdzie o godz. 13.00 rozpoczęła się msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny sprawowana przez papowskiego proboszcza ks. kan. Stanisława Szucę oraz proboszcza parafii Grzegorz ks. Marka Wysockiego. Wyjątkowości nabożeństwa dodawała obecność orkiestry, pocztów sztandarowych w tym tego najważniejszego - wojskowego a także szpaleru uzbrojonych żołnierzy stojących w nawie głównej kościoła.
Narodowe Święto Niepodległości Po zakończonej eucharystii uczestnicy zgromadzili się przed grobem pomordowanych mieszkańców gminy. Odczytany został apel poległych z Ojczyznę po czym 24-osobowa kompania oddała salwę honorową. Przy grobie wystawiony był dwuosobowy żołnierski posterunek honorowy. Przy akompaniamencie orkiestry i opuszczonych sztandarach z najwyższych honorem na mogile wieniec złożyli: Wójt Andrzej Zieliński wraz z Sekretarzem Dariuszem Śliwińskim i Przewodniczącym Rady Gminy Rafałem Jeziornym. Wiązankę kwiatów złożyła także delegacja oficerów z chełmińskiej jednostki wojskowej. Modlitwa za miejscowych parafian zmarłych za Ojczyznę odprawiona księdza proboszcza zakończyła tę doniosłą część obchodów.
Narodowe Święto Niepodległości W Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się dalsza część uroczystości. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dubielnie zaprezentowali teatralne przedstawienie patriotyczne gdzie tańcem opowiedzieli o trudnych losach polskiej historii. Wystąpił również Klub Seniora. Kulminacyjnym punktem wystąpień artystycznych był koncert w wykonaniu chełmżyńskiej orkiestry dętej, która jako jedna z najstarszych w kraju obchodziła w tym roku 150-lecie działalności. Na zakończenie na mieszkańców czekał ciepły poczęstunek przygotowany przez papowskie Koło Gospodyń Wiejskich. Można było spróbować pysznego bigosu, słodkich rogalików marcińskich oraz ciepłych napojów.
Narodowe Święto Niepodległości W obchodach z naszej jednostki wzięli udział: prowadzący pochód Komendant Gminny A.Karbownik, poczet sztandarowy w składzie: L.Grabowski, A.Podlaszewski i B.Wajda, a także druhowie: M.Błaszczak, D.Bojarski, K.Horonziak, M.Modrzyński, Z.Zdziebłowski. Więcej na temat uroczystości można zobaczyć też tutaj.
Święto Zmarłych
Pamiętajmy o zmarłych... W czwartek 1 listopada 2018 r. obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych. Przez cały miesiąc listopad w sposób szczególny wzmiankujemy naszych bliskich, których już nie ma wśród nas. Wspominamy naszych kolegów, zmarłych strażaków, którzy związani byli z naszą papowską jednostką, a w sposób szczególny naszych dwóch kolegów, którzy w tym roku opuścili nasze szeregi: śp. dh Jerzego Piskorskiego (zm. 31.03.2018) oraz śp. dh Mieczysława Rozwadowskiego (zm. 05.10.2018).
VI Akcja Krwiodawstwa
"Krew dla Niepodległej" na 100-lecie Niepodległości
Akcja krwiodawstwa W niedzielę 28 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim odbyła się VI akcja honorowego krwiodawstwa, którą w imieniu Zarządu OSP Papowo Biskupie zorganizował Sekretarz dh Bartosz Wajda. Otwarty pobór krwi przeprowadziła ekipa medyczna z RCKiK w Bydgoszczy. Zebrana krew przeznaczona została dla pacjentów Centrum Onkologii im. F.Łukaszczyka w Bydgoszczy. Akcji krwiodawstwa przyświecało hasło "Krew dla Niepodległej" ponieważ chcieliśmy ten symboliczny sposób "przelać krew za Ojczyznę" i uczcić jubileuszową rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczestnicy mogli wziąć udział w loterii fantowej. Każdy krwiodawca otrzymał okolicznościowy niepodległościowy znaczek-przypinkę. Do tej szlachetnej akcji przystąpiło 31 osób. Krew oddało 29 osób (w tym 6 zrobiło to po raz pierwszy). Z papowskiej jednostki krew oddali druhowie: D.Bojarski, S.Gburczyk, Z.Gburczyk, M.Kordowski, R.Kurzeja, D.Szpankiewicz oraz B.Wajda. Zobacz też [1] [2].
Łącznie udało się nam zebrać 13,05L krwi.
Zakończenie szkolenia OSP
Nowi ratownicy We wtorek 23 października 2018 r. zakończyło się podstawowe szkolenie strażaków OSP z terenu powiatu chełmińskiego. Kurs przeprowadziła Komenda Powiatowa PSP w Chełmnie. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków-ochotników do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych, kierowania ruchem drogowym w trakcie zdarzeń, prowadzenia łączności w sieci UKF oraz w trakcie powodzi. Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 27 ochotników. Z naszej jednostki uprawnienia uzyskali druhowie: Rafał Kurzeja oraz Dawid Adamczyk. Warto wspomnieć, że w ramach szkolenia nasi koledzy test w komorze dymowej odbyli w Ośrodku Szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu w sobotę 22 września 2018 r. Zobacz też [1] [2].
Kondolencje
Kondolencje Druhom Józefowi Pawskiemu (OSP Papowo Biskupie) oraz Tomaszowi Pawskiemu (OSP Firlus), wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci ojca.
druhowie OSP Papowo Biskupie

Pogrzeb śp. Ryszarda Pawskiego odbył się w czwartek 18 października 2018 r. na miejscowym cmentarzu parafialnym. Uczestniczyła w nim kilkuosobowa delegacja za naszej jednostki.

Remont garażu w remizie
Remont garażu w remizie W poniedziałek 15 października 2018 r. skuciem całej posadzki rozpoczął się długo oczekiwany remont drugiego garażu w remizie. Poprzedziły ją czynności porządkujące a także rozebranie ścianki działowej, które zostały przeprowadzone w piątek i sobotę. Wzięli w nich udział druhowie ze szczególnym udziałem dh Józefa Pawskiego, który swoim sprzętem (dwa traktory i przyczepa) wywiózł powstały gruz. Została rozbita ścianka narożna, która w sposób istotny powiększyła przestrzeń garażową. Dzięki temu zabiegowi w sposób swobodny obejść można będzie dookoła cały samochód. Wzmocniono belkę podtrzymująca strop oraz ocieplono sufit. Uprzątnięto wszystkie pomieszczenia po mieszkaniu służbowym.
Ostatnie pożegnanie
dh Mieczysław Rozwadowski (1960-2018)
Pogrzeb śp. dh Mieczysława Rozwadowskiego (1960-2018) We wtorek 9 października 2018 r. pożegnaliśmy naszego kolegę druha Mieczysława Rozwadowskiego (1960-2018), który odszedł na wieczną służbę. Był wieloletnim kierowcą-konserwatorem w OSP Papowo Biskupie. Piastował również funkcję członka Zarządu OSP w funkcji Gospodarza w latach 2001-2016. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyło łącznie dwudziestu druhów z Papowa Biskupiego, Dubielna i Firlusa wraz z pocztami sztandarowymi. W skład papowskiego pocztu sztandarowego weszli: D.Bojarski, L.Grabowski i G.Ratajczak. Oprócz nich w ostatniej drodze zmarłego kolegi uczestniczyli: Z.Gburczyk, J.Grabowski, K.Horonziak, S.Kamiński, A.Karbownik, M.Modrzyński, B.Wajda, Z.Zdziebłowski. Była też trzyosobowa delegacja z Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie w składzie: st. bryg. Janusz Pietrak, bryg. Jakub Grzywacz oraz kpt. Paweł Sum. W imieniu braci strażackiej mowę pożegnalną nad mogiłą zmarłego odczytał Komendant Gminny dh Andrzej Karbownik. Zmarły druh Mieczysław za działalność na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz niesienie pomocy potrzebującym odznaczony był Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" oraz odznaką "Strażak Wzorowy".
XII Zjazd Weteranów Pożarnictwa Powiatu Chełmińskiego
straż W czwartek 4 października 2018 r. w świetlicy remizy OSP w Grzybnie odbył się XII Zjazd Weteranów Pożarnictwa Powiatu Chełmińskiego. Celem tych corocznych spotkań zapoczątkowanych w 2007 r. jest integracja środowiska starszych, zasłużonych strażaków - ochotników, którzy przez wiele lat aktywnie uczestniczyli w działalności macierzystych jednostek OSP. Gościem honorowym spotkania był marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Gospodarzami tegorocznego spotkania byli: Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Chełmnie, Wójt Gminy Unisław, Zarząd Gminny ZOSP RP w Unisławiu. Obecni na spotkaniu seniorzy otrzymali drobne upominki. Naszą jednostkę reprezentowali druhowie: Z.Zdziebłowski oraz C.Ziółkowski.
Odzyskanie lokalu mieszkaniowego
Odzyskanie lokalu We wtorek 2 października 2018 r. doszło do oficjalnego przekazania pomieszczeń wraz z metalowym garażem po dawnym mieszkaniu służbowym. Ponad dwa lata trwało sądowe rozstrzygnięcie praw do lokalu, który użytkowała rodzina po zmarłym kierowcy śp. Kazimierzu Grabowskim. Lokal był w stanie opłakanym stanie.
XXV Ogólnopolski Konkurs Kronik Warszawa 2018
100-lecie Niepodległości
XXV OKK W dniach 28-30 września w Warszawie odbyło się spotkanie laureatów jubileuszowego XXV ogólnopolskiego konkursu kronik zorganizowane przez Zarząd Główny Związku OSP RP. Uczestniczyło w nim 94 autorów kronik w 153 tomach, monografii oraz naukowych prac badawczych związanych z historią pożarnictwa. Na zaproszenie Zarządu Głównego Związku OSP RP wziął w nim także udział p.o. kronikarza Sekretarz dh Bartosz Wajda, który był jedną z pięciu osób z delegacji województwa kujawsko-pomorskiego.
XXV OKK Uczestnikom zjazdu zorganizowano szereg atrakcji: druhowie zwiedzali Cytadelę Warszawską, Centrum Olimpijskie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Chomiczówkę, bazylikę katedralną św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Na Cmentarzu Powązkowskim oraz na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach oddawali hołd zmarłym wybitnym postaciom ruchu strażackiego, składali kwiaty na grobach m.in.: Bolesława Chomicza, Józefa Tuliszkowskiego, obelisku poległych za Ojczyznę - Strażackiego Ruchu Oporu "Skała" a także uczcili ofiary katastrofy smoleńskiej przy pomniku. Nie odbyło się także bez spaceru po warszawskiej starówce.
XXV OKK Nieodzownym elementem zjazdów kronikarzy są zawsze spotkania warsztatowe, które miały miejsce w sobotę. Uczestniczyli w nich także kronikarze z województwa mazowieckiego. Popularyzatorzy historii pożarnictwa mogli dowiedzieć się, w jaki sposób należy prowadzić izby tradycji i muzea pożarnicze oraz poznać tajniki wzorowego prowadzenia kronik. Jak się okazuje nie jest to wcale takie proste.
Niedzielny poranek rozpoczął się uroczystą mszą święta w intencji strażaków w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Uroczyste podsumowanie konkursów historycznych odbyło się w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji w Wilanowie. Wziął w nim udział Prezes Zarządu Głównego OSP RP Waldemar Pawlak, który wygłosił krótkie przemówienie i dokonywał pamiątkowych wpisów do kronik. Nagrodzonym i wyróżnionym laureatom kronik, wszystkim autorom opracowań historycznych wręczał dyplomy uczestnictwa oraz nagrody.
XXV OKK W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę przedstawiciele OSP oraz muzeów otrzymali pamiątkowe medale. Zobacz też tutaj.
Manewry medyczne w Chełmnie
straż W piątek 28 września 2018 r. druhowie w składzie: D.Adamczyk, M.Błaszczak, A.Karbownik, M.Kordowski oraz R.Kurzeja wzięli udział w manewrach medycznych, których organizatorem była Komenda Powiatowa PSP w Chełmnie.
Fundusz sprawiedliwości MSWiA
Fundusz sprawiedliwości MSWiA W piątek 7 września 2018 r. w Urzędzie Gminy w Papowie Biskupim odbyło się przekazanie sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy. Dotacja na nowe wyposażenie pochodziła ze środków Funduszu Sprawiedliwości MSWiA - wsparcie dla OSP. Nasza jednostka wzbogaciła się o sześć wytrzymałych, przenośnych latarek ładowalnych Survivor. Przekazania zakupionego sprzętu jednostkom OSP dokonał Wójt Gminy Papowo Biskupie Andrzej Zieliński. Zobacz też [1] [2].
Dożynki gminno-parafialne
Dożynki W niedzielę 30 sierpnia 2018 r. druhowie: M.Błaszczak, L.Grabowski, A.Karbownik, D.Szpankiewicz oraz B.Wajda wzięli udział w dożynkach gminnych. Także kilkoro ochotników z Dubielna i Firlusa uczestniczyło w pochodzie dożynkowym oraz we mszy św. Papowska ekipa wystąpiła niestety bez obecności sztandaru. Takiej sytuacji nie było od wielu lat. Na boisku sportowym odbył się festyn. Starostami dożynek zostali małżonkowie Magdalena i Tomasz Pawscy z Firlusa. W części artystycznej wystąpił zespół After Party, Kabaret Zachodni oraz Chełmińska Orkiestra Dęta, Klub Seniora Malwa oraz wokalistki z Gminnego Ośrodka Kultury. Zobacz też tutaj.
Porządkowanie szafek ubraniowych
Porządkowanie szafek ubraniowych W sobotę 18 sierpnia 2018 r. z inicjatywy dh D.Bojarskiego odbyło się w remizie komisyjne porządkowanie ubrań roboczych. Została uregulowana sprawa niekompletnych ubrań ochronnych. Do tej pory część z nich znajdowała się w szafkach, jednak większość była w kabinach wozów bojowych co oznaczała, że w zasadzie używana była przez każdego. Zostały wyznaczone i wyraźnie oznaczone wnęki w szafkach dla konkretnych druhów, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Sporządzono listę brakujących elementów wyposażenia w celu ich uzupełnienia.
Strażacki grill
Grill strażacki W piątek 10 sierpnia 2018 r. w remizie strażackiej odbyło się spotkanie wójta gminy Andrzeja Zielińskiego z miejscowymi strażakami. Tematem spotkania było omówienie spraw organizacyjnym związanych z przejęciem dawnego lokalu służbowego po śp. Kazimierzu Grabowskim znajdującego się w budynku remizy a także realizacji kolejnych inicjatyw gospodarczych dotyczących terenu okalającego remizę w tym budowa parkingu. Na zakończenie spotkania strażacy wzięli udział w grillu.
Reorganizacja systemu powiadamiania
straż W środę 1 sierpnia 2018 r. został poprawiony system szybkiego i skutecznego alarmowania jednostki OSP na syrenę oraz strażaków na przywoławcze i powiadamianie na indywidualne telefony komórkowe ochotników.
Ostatnie pożegnanie
dh Piotr Folborski (1978-2018)
Pogrzeb śp. dh Piotra Folborskiego (____-2018) W czwartek 12 lipca 2018 r. delegacja strażacka z naszej jednostki wzięła udział w ostatniej drodze naszego kolegi śp. Piotra Folborskiego z sąsiedniej jednostki OSP Firlus. Zmarły druh spoczął na miejscowym papowskim cmentarzu.
Festyn rodzinny w Papowie Biskupim
Festyn rodzinny W niedzielę 24 czerwca 2018 r. na boisku sportowym odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez wójta gminy Papowo Biskupie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim. Jedną z atrakcji były pokazy strażackie prezentowane przez OSP Firlus, OSP Papowo Biskupie oraz PSP Chełmno. Z naszej jednostki brali udział druhowie: A.Karbownik. Zobacz też [1] [2].
Szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Szkolenie KPP W sobotę 23 czerwca 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Chełmnie odbyły się szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Wzięli w nich udział druhowie: Z.Gburczyk, A.Karbownik, M.Modrzyński oraz B.Wajda dla których był to kurs recertyfikacyjny odnawiany co trzy lata. Wszyscy zakończyli go z wynikiem pozytywnym.
Pożar w Łysomicach
Pożar w Łysomicach W środę 20 czerwca 2018 r. ok. godz. 16.00 w Łysomicach w karczmie "Siwy Dym" wybuchł pożar. Ogień pojawił się w budynku gospodarczym przylegającym do lokalu. Później przeniósł się na dach restauracji, momentalnie objął cały drewniany budynek pokryty strzechą. Sprzyjała temu także wysoka temperatura. Wystąpiło silne zadymienie, kłęby czarnego dymu widoczne były z kilkunastu kilometrów. W kulminacyjnym momencie walkę z ogniem prowadziły 32 zastępy. Naszą jednostkę dysponowano o godz. 17:45. Wyjechał jeden czteroosobowy zastęp w składzie: M.Błaszczak, A.Karbownik, S.Gburczyk oraz B.Wajda. Naszym zadaniem było dowożenie wody. Przez kilka godzin trwającej akcji gaśniczej droga krajowa DK91 na odcinku Łysomice - Ostaszewo została całkowicie zamknięta, wytyczone zostały objazdy. Nie było osób poszkodowanych, lokal spłonął doszczętnie. Zobacz też [1] [2] [3] [4].
Pokaz strażacki we Firlusie
festyn W niedzielę 17 czerwca 2018 r. papowscy druhowie przeprowadzili pokaz sprzętu strażackiego we Firlusie.
Charytatywny kiermasz rodzinny
Kiermasz rodzinny W piątek 15 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Zegartowicach odbył się I Charytatywny Kiermasz Rodzinny. Oprócz występów artystycznych uczniów miejscowej szkoły rozegrany został minimecz piłkarski gdzie synowie rywalizowali z ojcami a także pokaz tańca zumby. Głównym punktem programu była licytacja przedmiotów i sprzedaż losów. Sporo emocji dzieciom dostarczyli papowscy druhowie angażując do zabawnych zmagań. Oczywiście nie mogło zabraknąć zabaw z wodą. W wydarzeniu wzięli udział: D.Adamczyk, S.Gburczyk, A.Karbownik, R.Kurzeja oraz B.Wajda. Zobacz też tutaj.
Test w komorze dymowej
Test w komorze dymowej W poniedziałek 4 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu dwóch papowskich druhów: Sylwester Gburczyk i Bartosz Wajda przystąpili do okresowych ćwiczeń w komorze dymowej. Zakończyli je z wynikiem pozytywnym. Test sprawnościowy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i w ubraniu specjalnym składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap wydolnościowo-zmęczeniowy polegał na przejściu ergometru taśmowego, ergometru ramion, ergometru rowerowego oraz drabiny bez końca. Drugi etap gdzie obowiązuje pełne umundurowanie specjalne, aparat powietrzny, maska, hełm, rękawice ochronne, sygnalizator bezruchu polegał na przebyciu ścieżki treningowej.
Celem testów i ćwiczeń doskonalących w komorze dymowej jest sprawdzenie odporności strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. W czasie testów i ćwiczeń doskonalących sprawdza się orientację, zdolność do przemieszczania w warunkach zadymienia i ograniczonej przestrzeni. Ratownik w aparacie oddechowym pokonuje różne przeszkody w warunkach podwyższonej temperatury, hałasu oraz efektów świetlnych. Ćwiczenia w komorze maja na celu wyrobienie, sprawdzenie oraz doskonalenie u ćwiczącego umiejętności i nawyków w zakresie techniki pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniu ochronnym przy dużym obciążeniu psychofizycznym.
V Akcja Krwiodawstwa
Akcja krwiodawstwa W niedzielę 3 czerwca 2018 r. odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa, którą już po raz piąty zorganizował Zarząd OSP Papowo Biskupie. Pobór krwi w specjalnym ambulansie przeprowadziła ekipa medyczna z RCKiK w Bydgoszczy. Krew zbierana była dla 2-letniego Karolka Żaka z Grzywny w gminie Chełmża. Do tej szlachetnej akcji przystąpiło 28 chętnych osób. Krew oddały 23 osoby (w tym 8 osób zrobiło to po raz pierwszy). Z papowskiej jednostki krew oddali druhowie: M.Błaszczak, S.Gburczyk oraz M.Modrzyński. Zobacz też tutaj
Łącznie udało nam się zebrać 10,35L krwi.
Boże Ciało
Boże Ciało W czwartek 31 maja 2018 r. druhowie wzięli udział w procesji Bożego Ciała. Asystowali przy noszeniu baldachimu, pełnili wartę honorową przy krzyżu, przy którym urządzony był jeden z ołtarzy. Ołtarz przy krzyżu przystrojony rekwizytami strażackimi przygotowywany jest od wielu lat przez papowskich druhów. Baldachim nieśli: D.Bojarski, L.Grabowski, M.Modrzyński, A.Podlaszewski oraz po cywilnemu B.Wajda. Wartę honorową przy krzyżu pełnili: S.Gburczyk, Z.Gburczyk, K.Horonziak, A.Karbownik, D.Szpankiewicz, Z.Zdziebłowski, C.Ziółkowski wspomaganych przez druhów z OSP Firlus w składzie: M.Świąder, R.Wolski oraz J.Siuda.
Ćwiczenia bojowe w Grudziądzu
Ćwiczenia w lesie rudnickim W środę 23 maja 2018 r. na terenach lasu rudnickiego odbyły się ćwiczenia bojowe JRG Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu oraz jednostek OSP KSRG wchodzących w skład Kompanii Obwodowej powiatu grudziądzkiego i chełmińskiego. Działania odbyły się pod hasłem "Działania ratowniczo-gaśnicze na terenie leśnym - podawanie wody na duże odległości”. Z naszej jednostki wzięli udział: M.Błaszczak, T.Jaśniewski, A.Karbownik, M.Modrzyński orz B.Wajda. Zobacz też [1] [2].
Powiatowy Dzień Strażaka
Sztandar dla PSP Chełmno
Powiatowy Dzień Strażaka W piątek 18 maja 2018 r. na chełmińskim Rynku odbyły się uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka. W trakcie uroczystości poświęcono i nadano sztandar jednostce PSP Chełmno. W obchodach uczestniczyła dwuosobowa delegacja z naszej jednostki w składzie: Andrzej Karbownik oraz Bartosz Wajda. Delegację z naszej gminy reprezentowała też trzyosobowa ekipa druhów z Dubielna ze sztandarem. Zobacz też [1] [2].
90-lecie OSP Rybieniec
90-lecie OSP Rybieniec W piątek 5 maja 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Rybieńcu obchodziła 90-lecie działalności. W trakcie uroczystości poświęcono i nadano jednostce sztandar. W obchodach uczestniczyła trzyosobowa delegacja z naszej jednostki w składzie: A.Karbownik, M.Modrzyński oraz A.Podlaszewski.
Gminny Dzień Strażaka
90-lecie OSP Papowo Biskupie
Dzień Strażaka W sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Papowie Biskupim odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Tradycyjnie rozpoczął je głos syreny o godz. 16.00. Druhowie w towarzystwie pocztów sztandarowych z OSP Dubielno oraz OSP Papowo Biskupie odwiedzili miejscowy cmentarz gdzie na mogiłach zmarłych kolegów z OSP Papowo Biskupie zostały złożone znicze. W miejscowym kościele parafialnym mszę św. w intencji strażaków odprawił proboszcz ks. kan. Stanisław Szuca przy asyście druhów. Po zakończeniu eucharystii na placu przed Gminnym Ośrodku Kultury w trakcie oficjalnej częsci uroczystości zasłużonym druhom wręczono odznaczenia, które wręczał Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Chełmnie dh Andrzej Karbownik. Z naszej jednostki wyróżniono:
    Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
  • dh Maciej Modrzyński
  • dh Andrzej Podlaszewski
Dzień Strażaka Podczas poczęstunku - już w części nieoficjalnej uroczystości - został podany okolicznościowy tort przygotowany przez panią Beatę Dolecką. Inicjatorem wykonania smakołyku był dh Bartosz Wajda natomiast jego fundatorem Urząd Gminy. Jak się okazało, był to jedyny widoczny akcent okoliczności uczczenia okrągłego jubileuszu 90-lecia działalności jednostki OSP w Papowie Biskupim. Zobacz też [1] [2].
Strażak Kujaw i Pomorza 2018
Etap powiatowy
Strażak Kujaw i Pomorza W piątek 20 kwietnia 2018 r. zakończyło się głosowanie na etapie powiatowym w plebiscycie "Strażak Roku Kujaw i Pomorza 2018" organizowanym przez "Gazetę Pomorską". W kategorii jednostek OSP nasza jednostka zajęła III miejsce otrzymując 24 głosy.
    Wyniki głosowania w kategorii Jednostka OSP roku 2018:
  • 1. OSP Podwiesk (87 głosów)
  • 2. OSP Kijewo Królewskie (51 głosów)
  • 3. OSP Papowo Biskupie (24 głosy)
Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy poparcia dla naszej jednostki. Zobacz też tutaj.
Szkolenie BHP
szkolenie BHP W piątek 6 kwietnia 2018 r. w remizie OSP w Papowie Biskupim o godz. 19.00 odbyło się coroczne szkolenie z zakresu przepisów BHP dla druhów z terenu gminy Papowo Biskupie. Warsztaty przeprowadził mł. bryg. w st. spocz. Hieronim Saran z ośrodka szkoleniowego Campus z Chełmna. W instruktarzu wzięło udział około 30 ochotników z jednostek OSP z Dubielna, Firlusa oraz Papowa Biskupiego.
Ostatnie pożegnanie
dh Jerzy Piskorski (1943-2018)
Pogrzeb śp. dh Jerzego Piskorskiego (1943-2018) W czwartek 5 kwietnia 2018 r. pożegnaliśmy naszego kolegę druha Jerzego Piskorskiego (1943-2018), który odszedł na wieczną służbę. Do OSP wstąpił w 1974 r. Za pracę na rzecz OSP odznaczony został Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa", odznaką "Za Zasługi we Współzawodnictwie Przeciwpożarowym", odznaką "Strażak Wzorowy" oraz odznaką "Za Wysługę Lat" 40. W poczcie sztandarowym uczestniczyli: K.Gburczyk, L.Grabowski, G.Ratajczak. Wzięli udział także: Z.Gburczyk, J.Grabowski, K.Horonziak, S.Kamiński, A.Karbownik, R.Nowicki, A.Podlaszewski, B.Wajda oraz Z.Zdziebłowski.
Strażacka warta przy Grobie Pańskim
warta honorowa przy grobie Pańskim W Wielką Sobotę 31 marca 2018 r. w kościele parafialnym w Papowie Biskupim, w godz. 8.00-19.00 druhowie z papowskiej jednostki wspomagani ochotnikami z Firlusa pełnili wartę honorową przy grobie Pańskim. Podobnie było w Niedzielę Wielkanocną przed mszą rezurekcyjną.
IV Akcja Krwiodawstwa
Akcja krwiodawstwa W niedzielę 18 marca 2018 r. odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa, którą już po raz czwarty zorganizował Zarząd OSP Papowo Biskupie. Pobór krwi w Gminnym Ośrodku Kultury przeprowadziła ekipa medyczna z RCKiK w Bydgoszczy. Krew zbierana była dla Pana Adama Brożyny ze Świerczyn w gminie Łysomice. Zarejestrowało się 31 chętnych osób. Krew oddało 21 osób (w tym 4 osoby po raz pierwszy). Z papowskiej jednostki krew oddali druhowie: D.Bojarski, Z.Gburczyk, M.Kordowski oraz M.Modrzyński.
Łącznie udało nam się zebrać 9,45L krwi.
Akcje poboru krwi w Papowie odbywają się w ramach ogólnopolskiego programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew", którego organizatorami są: PCK, PSP oraz Związek OSP RP. Celem tego programu jest aktywne propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz stworzenie mieszkańcom warunków do systematycznego oddawania krwi. W bieżącym roku jest to już XIII edycja. Zobacz też [1] [2].
Bezpieczne ferie
Bezpieczne ferie W poniedziałek 19 lutego 2018 r. w ramach społecznej kampanii MSWiA oraz Komendy Głównej PSP "Bezpieczne ferie" przeprowadzony został nad jeziorem papowskim pokaz szkoleniowy dla dzieci związany z ratownictwem wodnym. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie oraz miejscowi druhowie zaprezentowali sprzęt ratowniczy oraz pogadankę na temat bezpieczeństwa korzystania z zamarzniętych wód. Uczestniczącym w pokazie dzieciom zostały przedstawione działania związane z pierwszą pomocą po załamaniu się lodu oraz metody postępowania z osobami wychłodzonymi. Odbyła się również symulacja ratowania osoby, pod którą załamał się lód. Spośród osób, które zostały o tym poinformowane w pokazie uczestniczyli: A.Karbownik, J.Pawski oraz D.Szpankiewicz.
Karnawałowa zabawa strażacka
Karnawałowa zabawa strażacka W sobotę 10 lutego 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim odbyła się doroczna karnawałowa zabawa strażacka dla druhów z terenu gminy i osób towarzyszących. Oprawę muzyczną zapewnił duet wokalny "Beata & Tomek" z Lipna. W zabawie, która rozpoczęła się o godz. 20.00 uczestniczyło ok. 80 osób. Z naszej jednostki wzięli w niej udział: K.Gburczyk, S.Gburczyk, A.Grabowski, L.Grabowski, G.Ratajczak, B.Wajda, A.Wiśniewski, A.Zieliński wraz z partnerkami.
"Ognisty Ratownik - Gorąca Krew" 2017
Podsumowanie XII edycji na kujawsko-pomorskim etapie okręgowym
Ognisty Ratownik - Gorąca Krew Jednostka OSP w Papowie Biskupim zajęła II miejsce w kujawsko-pomorskim etapie okręgowym w kategorii Najaktywniejsza Jednostka OSP, a druh Bartosz Wajda I miejsce w kategorii Najaktywniejszy Strażak Indywidualny w XII edycji programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew", który się odbył w roku 2017. Organizatorami tego ogólnopolskiego programu są: PCK, ZOSP RP oraz PSP. Na ten sukces złożył się aktywny udział dziesięcioro papowskich druhów, którzy indywidualnie oddali 11,7L krwi oraz 15,3L krwi pobranej od pozostałych osób podczas dwóch otwartych akcji krwiodawstwa, która odbyły się w Papowie Biskupim (26 marca i 1 października). Łącznie w 2017 r. zebraliśmy 27,0L krwi.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
straż W niedzielę 14 stycznia 2018 r. w ramach XXVI. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy papowscy druhowie zorganizowali zainteresowanym pokaz udzielania pierwszej pomocy. Zaś dla najmłodszych atrakcję w postaci przejażdżek wozem strażackim. Udało się zebrać kwotę 14.350,00zł. Stało się to udziałem sztabu XXVI finału WOŚP w składzie: Rafał Jeziorny, Aleksandra Chudzik, Irena Modliborska i Paulina Jasińska a także grupie 50 wolontariuszy, licznej grupie osób i lokalnych organizacji pozarządowych. Zobacz też tutaj.
Walne Zebranie Sprawozdawcze
Walne Zebranie Sprawozdawcze W sobotę 13 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 w remizie OSP w Papowie Biskupim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostki w 2017 roku. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chełmnie bryg. Janusz Pietrak, Prezez Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Chełmnie dh Sławomir Stachewicz, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP wójt gminy Papowo Biskupie dh Andrzej Zieliński. Spotkanie rozpoczęło się odsłuchaniem hymnu ZOSP RP. Komendant Gminny dh Andrzej Karbownik odczytał sprawozdanie roczne z działalności papowskiej jednostki w roku 2017. Najaktywniejszym 10 druhom biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wręczył pamiątkowe tłoczone kalendarze.
OSP Papowo Biskupie, 86-221 Papowo Biskupie 94, woj. kujawsko-pomorskie
© 2011-2020 by . Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2020 r.
stat4u Odwiedzin: Wyświetleń: Gości online:
Zalecana rozdzielczość: 1024x768