Kronika

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
Kalendarium
Kalendarium

1928r. Jan Frąckiewicz założył w Papowie Biskupim jednostkę straży pożarnej, był także jej pierwszym Naczelnikiem. Prezesem zaś był Józef Szpankiewicz. Wśród pierwszych członków byli także druhowie: Czesław Cyrklaff, Florian Domieracki, Franciszek Lisewski, Julian Zakrzewski, Władysław Zielecki.
W pierwszym wyposażeniu jednostki była sikawka konna z początku XXw. niemieckiej produkcji Gustava Ewalda z Kostrzynia nad Odrą. Do jej ciągnięcia angażowano konie z poszczególnych gospodarstw. Dysponowano też 4 odcinkami węży oraz 2 prądownicami.
1939-1945 Podczas okupacji strażą kierowali Niemcy, którzy zakupili przyczepę wraz z motopompą DKW. W styczniu 1945r. na okoliczne tereny wkroczyła Armia Radziecka, podczas ucieczki Niemcy zabrali cały będący na wyposażeniu sprzęt.
26.05.1963r. Oddanie do użytku nowej siedziby remizy, do którego przeniesiono straż z budynku nad jeziorem.
1963r. Do podziału bojowego włączono samochód gaśniczy Star 20 z motopompą "Polonia" przekazany przez Komendę Powiatową PSP.
1970r. Do podziału bojowego włączono samochód gaśniczy GM-8 (na podwoziu Stara 20) z motopompą M-400 i pełnym wyposażeniem, wężami tłocznymi i drabiną. Pojazd przekazany przez Komendę Powiatową PSP.
1974r. Do podziału bojowego włączono samochód gaśniczy Star 25 z drabiną DW-10.
22.05.1983r. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP nadało jednostce sztandar, który został wręczony podczas obchodów jubileuszu 50-lecia jednostki.
24.11.1987r. Do podziału bojowego włączono samochód gaśniczy Star 244 GMB 2,5/8 przekazany przez Komendę Powiatową PSP.
1993r. Uchwalenie nowego Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Biskupim.
12.07.1995r. Decyzją Komendanta Głównego PSP jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).
1996r. Holenderska fundacja "Brandweer Nadefland Helpt Brandweer Polen Martenn Storn" przekazała proszkowy agregat gaśniczy.
1997r. Do podziału bojowego włączono samochód gaśniczy Magirus Dentz z wyposażeniem przekazany przez Straż z Ophenzden z Holandi.
1998r. Komenda Wojewódzka PSP asygnowała zestaw hydrauliczny Weber do ratownictwa drogowego. Pozyskano też pompę pływającą-szlamową Niagara, ubrania UPS oraz hełmy. PZU ofiarowała profesjonalną apteczkę ratowniczą.
1999r. Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Chełmnie uhonorował jednostkę tytułem "Straż Roku 1998".
07.06.1999r. Podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu druhowie uczestniczyli w pracach organizacyjno-porządkowych.
2000r. Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Chełmnie uhonorował dh Andrzeja Karbownika tytułem "Strażak Roku 1999".
2003r.
kwiecień
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP odznaczył jednostkę Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, który został wręczony podczas obchodów jubileuszu 75-lecia jednostki.
03.05.2003r. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP nadało jednostce sztandar, który został wręczony podczas obchodów jubileuszu 75-lecia jednostki.
03.12.2003r. Do podziału bojowego włączono samochód gaśniczy Star 12-185 GBA 2,5/16, uroczyste przekazanie pojazdu nastąpiło podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Lipnie.
22.01.2011r. Uruchomienie oficjalnej strony internetowej jednostki: www.osp.papowobiskupie.pl
2011r. Do podziału bojowego włączono samochód gaśniczy Star 266 GBA 2,5/16.
2012r. Do podziału bojowego włączono samochód Kia Sportage SLOp.
OSP Papowo Biskupie, 86-221 Papowo Biskupie 94, woj. kujawsko-pomorskie
© 2011-2020 by . Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2020 r.
stat4u Odwiedzin: Wyświetleń: Gości online:
Zalecana rozdzielczość: 1024x768