Krwiodawstwo

„OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW”

osp_pck_psp W bieżącym 2019 roku odbywa się XIV edycja ogólnopolskiego programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew", którego organizatorami są: Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Po raz czwarty bierze w nim udział jednostka OSP Papowo Biskupie.

Cele programu:

Do efektów realizowanego programu zaliczane będą akcje i pozyskana podczas nich krew w dniach 2 stycznia - 14 grudnia 2019r. Uwzględnia się ilość pozyskanej krwi pobraną od wszystkich uczestników akcji (również osób niebędących strażakami) organizowanych przez jednostki strażackie w ramach programu, oraz krew oddaną w tym samym czasie przez druhów podczas indywidualnych wizyt w RCKiK lub na innych akcjach, według danych potwierdzonych przez publiczną służbę krwi.

ognisty ratownik Struktura organizacyjna PSP i ZOSP RP decyduje o tym, że ich jednostki znajdują się w każdym środowisku lokalnym, a dodatkowo strażacy-ochotnicy reprezentują praktycznie wszystkie grupy zawodowe. W małych społecznościach gminnych czy sołeckich OSP należą do najaktywniejszych organizacji i posiadają duży autorytet, cieszą się zaufaniem społecznym, a przez to mają znaczący wpływ na swoje otoczenie. Dotarcie do tych jednostek i indywidualnych członków z ideą hdk pozwoli pozyskać dla krwiodawstwa grono ludzi społecznie zaangażowanych, sprawnych i zdrowych. Baza remiz OSP stanowi w wielu wsiach i mniejszych miasteczkach centra życia społecznego i kulturalnego, dlatego też stwarza możliwość zorganizowania stałych struktur klubowych hdk kontynuujących w przyszłości regularne oddawanie krwi i przyczyni się do dalszego rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa w lokalnych środowiskach.

Regulamin i szczegóły programu:

Dyplom <Ognisty Ratownik - Gorąca Krew> W minionym 2018 r. aktywny udział w honorowym krwiodawstwie wzięło udział trzynaścioro papowskich druhów, którzy indywidualanie oddali w sumie 10,8L krwi. Od pozostałych osób w trzech akcjach krwiodawstwa, które się odbyły w Papowie Biskupim (18 marca, 3 czerwca i 28 października) zebrano 25,2L krwi. Dało to łącznie 36,0L krwi. Te wyniki dały papowskiej jednostce III miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w XIII edycji programu "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew" w kategorii "Najaktywniejsza Jednostka OSP".

Dziękujemy wszystkim za udział w programie, przede wszystkim za honorowo ofiarowaną krew. Zapraszamy na kolejne akcje krwiodawstwa, które odbędą się 19 maja oraz 20 października 2019 r.

OSP Papowo Biskupie, 86-221 Papowo Biskupie 94, woj. kujawsko-pomorskie
© 2011-2020 by . Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2020 r.
stat4u Odwiedzin: Wyświetleń: Gości online:
Zalecana rozdzielczość: 1024x768