Sukcesy

Wyróżnienia

Dyplomy uznania i podziękowania
Dyplomy Zawodów Sportowo-Pożarniczych
Puchary i statuetki
Straż Roku 1998
tablica Straż Roku 1998 Na frontowej ścianie remizy widnieje marmurowa tablica, na której wyryto złotymi literami napis informujący o tym, że OSP Papowo Biskupie została uznana "Strażą Roku 1998". Tytuł ten przyznał Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Chełmnie na początku 1999 r. w wyniku rozstrzygnięcia wcześniej ogłoszonego kunkursu. Oceniana była aktywność jednostek ubiegających się o ten zaszczytny tytuł, praca zarządu, wyniki szkolenia i samokształcenia członków, utrzymanie remizy i sprzętu bojowego, działania operacyjne i prewencyjne, praca z młodzieżą oraz współpraca z władzami gminy. Najwyższe noty uzyskała straż z Papowa Biskupiego. Poza pamiątkową tablicą papowska jednostka otrzymała nagrodę pieniężną, która zgodnie z zaleceniem fundatora, przeznaczona została na modernizację sanitariatów.

Strażak Roku 1999
W następnej edycji konkursu wyróżnienie spotkało naczelnika jednostki Andrzeja Karbownika. Tytuł "Strażak Roku 1999" przyznał Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Chełmnie. Druh Karbownik jest strażakiem bardzo pracowitym i oddanym swojej jednostce. Był inspiratorem wielu działań OSP, przyczynił się do podjęcia współpracy ze holenderską ochotniczą strażą pożarną, a także utworzenia gminnego centrum zarządzania kryzysowego. Ma ono przyczynić się do prowadzenia z większą skutecznością akcji ratowniczych. W latach 1998-2010 był także radnym gminy.

OSP Papowo Biskupie, 86-221 Papowo Biskupie 94, woj. kujawsko-pomorskie
© 2011-2020 by . Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2020 r.
stat4u Odwiedzin: Wyświetleń: Gości online:
Zalecana rozdzielczość: 1024x768